Nieuwsbericht

Een slachtoffer van seksueel geweld mag geen tweede keer slachtoffer worden

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bezocht samen met haar collega Vincent Van Quickenborne, Vlaams minister Zuhal Demir en Staatssecretaris Sarah Schlitz het  Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Gent. Ze woonde ook de ondertekening van het  samenwerkingsprotocol met de 27 Oost-Vlaamse politiezones bij.

We moeten er zeker van zijn dat een slachtoffer van seksueel geweld zich steeds begrepen en veilig voelt door en bij politie en bij andere hulpverlening.  Onbegrip moeten we ten alle tijde vermijden want niemand mag zich een tweede keer slachtoffer voelen", zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Daarom vinden we het zo belangrijk dat gespecialiseerde zedeninspecteurs slachtoffers van seksueel geweld opvangen. De  Oost-Vlaamse politiezones zetten naar voorbeeld van Brussel en Luik hier duidelijk op in.  Meer nog zij gaan een stap verder."

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft vanmorgen samen met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir en Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz een werkbezoek gebracht aan het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Gent.

Sinds de start van het centrum, eind 2017, hebben zich daar al ruim 800-tal slachtoffers van seksueel geweld gemeld. 64% van die slachtoffers melden zich eerst bij de politie en iets meer dan de helft van die mensen wordt vervolgens door de politie begeleid naar het ZSG.

Politiezone Gent is sinds oktober 2017 nauw betrokken het ZSG. Vanuit die expertise wordt een dergelijke samenwerking vandaag uitgerold over alle politiezones van de hele provincie Oost-Vlaanderen. Hiervoor werd vanmorgen een protocolakkoord ondertekend door de 27 politiezones van Oost-Vlaanderen en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 

Voortaan zullen er in de provincie Oost-Vlaanderen permanent vier zedeninspecteurs oproepbaar zijn voor slachtoffers van seksueel geweld, waanneer zij zich melden in het zorgcentrum of op een politiecommissariaat.

Deze zedeninspecteurs kregen een specifieke opleiding om slachtoffers van seksueel geweld op een gepaste wijze op te vangen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vindt het belangrijk om daarop in te zetten, zoals ze ook recent benadrukte in haar beleidsverklaring.