Nieuwsbericht

Diversiteit staat hoog op de agenda in de politiezone Brussel Noord

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft een bezoek gebracht aan de politiezone Brussel Noord. Ze besprak met korpschef Frédéric Dauphin, Cécile Jodogne, burgemeester van Schaarbeek, Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-Ten-Node, en Ridouane Chahid, burgemeester van Evere, de diversiteitsaanpak van de zone en de relatie tussen de politie en de bevolking.

De politiezone Brussel Noord maakt sinds 2017 deel uit van diversiteitsnetwerk, met als doel het uitwisselen van goede praktijken en knelpunten inzake diversiteit. Dat netwerk stelde in 2019 het handelingskader professioneel profileren op. Met dit kader toont de politiezone Brussel Noord aan dat ze hun medewerkers willen ondersteunen bij het uitvoeren van kwaliteitsvolle en correcte identiteitscontroles. Het bevat een aantal richtlijnen bij elke fase van een identiteitscontrole, gaande van selectie tot evaluatie.

Daarnaast besprak minister Verlinden tijdens haar bezoek de aanpak van de politiezone voor de verbetering van de relaties tussen de politie en de bevolking. Een aantal gebeurtenissen van de afgelopen maanden bewees dat het vertrouwen tussen de politie en de burgers soms te klein is. De politiezone Brussel Noord stelde een aantal projecten voor, zoals het peterschap in scholen, de opleiding van het personeel en hun cultuur- en diversiteitsplan.