Persbericht

Verenigde krachten in de strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaf, samen met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, in het Parlement toelichting over de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit. Ze herhaalde haar pleidooi voor een ketenaanpak, waarin politie en justitie een belangrijke rol spelen. Met de versterking van de Federale Gerechtelijke en Scheepvaartpolitie krijgt de politie meer slagkracht.

De Federale Regering bewijst aan één zeel te trekken als het over de veiligheid van de burgers gaat. In het begin van de legislatuur besliste ze om €310 miljoen extra te investeren in de Geïntegreerde Politie, de politie te versterken met 1.000 mensen, te investeren in digitaliseringsprojecten, ... De Federale Gerechtelijke Politie wordt deze legislatuur versterkt met 400 mensen, waarvan meer dan 100 bij de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen.

Ook de Scheepvaartpolitie van Antwerpen wordt versterkt. 45 extra politiemensen moeten mee de veiligheid in de haven vergroten door extra patrouilles uit te voeren. Verder levert de Federale Politie sinds 23 augustus, wanneer nodig, extra politiemedewerkers om specifieke acties te organiseren in de haven.

Deze inspanning bevestigt dat de politie een belangrijke rol speelt in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Er is echter geen mirakeloplossing om deze problematiek – die al decennia bestaat – te stoppen. Het enige antwoord is om de handen in elkaar te slaan met alle partners, zowel op preventief als repressief vlak. Volksgezondheid, justitie, de douane, preventiediensten, … spelen allemaal een belangrijke rol. Net als de lokale besturen.

Na het kernkabinet van de Federale Regering vorige week, gaf vandaag ook de Ministerraad groen licht voor het voorontwerp van wet bestuurlijke handhaving, waardoor lokale besturen meer slagkracht krijgen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Ze vragen al langer preventieve maatregelen om malafide ondernemingen te sluiten, minister Annelies Verlinden wil hen die geven.

De strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit vraagt dus om een integrale en gemeenschappelijke aanpak. Om de initiatieven van de verschillende bestuursniveaus en instanties op elkaar af te stemmen, pleit minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden voor een versterkte coördinatie. Samen met de betrokken ministers wordt bekeken hoe dit in de huidige veiligheidsarchitectuur vorm kan krijgen.

Criminaliteit stopt echter niet aan de landsgrenzen. Minister Annelies Verlinden zet sinds haar aantreden dan ook versterkt in op de internationale samenwerking. Zo ontmoette ze gisteren in Den Haag de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius. De twee ministers bespraken onder meer het belang van een snelle informatie-uitwisseling tussen België en Nederland.

Verder heeft minister Annelies Verlinden ook beslist om, net als in Brazilië, tegen eind 2022 een verbindingsofficier aan te stellen in Colombia. Het doel is om de uitvoer van cocaïne naar ons land aan te pakken. Een verbindingsofficier vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie en bevordert de operationele samenwerking.