Persbericht

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bespreekt aanpak georganiseerde drugscriminaliteit met Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie

In het kader van de internationale aanpak van de georganiseerde criminaliteit en in het bijzonder de strijd tegen drugsgeweld had minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vandaag in Den Haag een bilateraal overleg met de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Met dit overleg willen beide landen de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit verder coördineren en een waterbedeffect tussen België en Nederland vermijden. 

Informatie-uitwisseling

Recente druggerelateerde incidenten in ons land hebben het internationaal karakter van de georganiseerde drugscriminaliteit nogmaals aangetoond. Criminele organisaties opereren in verschillende landen en houden geen rekening met de landsgrenzen. Een intense internationale samenwerking is dan ook van kapitaal belang. In dat kader vond er vandaag in Den Haag een bilateraal overleg plaats tussen de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

De twee ministers bespraken onder andere het belang van een snelle informatie-uitwisseling tussen België en Nederland. Naar aanleiding van de recente reeks van incidenten in de regio Antwerpen, werden tussen ons land en Nederland enkele bijkomende afspraken gemaakt om informatie sneller uit te wisselen.  

Met het oog op een gezamenlijke aanpak van de georganiseerde drughandel in de productielanden en het zo efficiënt mogelijk inzetten van de middelen, werd tevens besproken op welke manier beide landen intensief kunnen samenwerken in Latijns Amerika.

Coalitie van Europese landen

Ook de komende weken en maanden zullen beide landen de nodige initiatieven nemen om de internationale samenwerking te versterken. Zo zal minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius op 7 oktober in Amsterdam een ministeriële vergadering organiseren van de Coalitie van Europese landen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. De ministers van Binnenlandse Zaken van Justitie van België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje zijn hiervoor uitgenodigd.

"Internationale samenwerking in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit is van essentieel belang. Criminelen houden immers geen rekening met landsgrenzen. We moeten er dan ook voor zorgen dat een landsgrens geen obstakel vormt voor het politioneel werk. Een bilateraal overleg zoals vandaag met de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius draagt bij tot een goede internationale samenwerking", aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.