Persbericht

Betere bescherming van onze politiemensen dankzij bodycams

De Ministerraad keurde vandaag, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, een voorontwerp goed dat het gebruik van bodycams door de politie regelt. De wet bepaalt wanneer en hoe politiemensen tijdens het politiewerk beeld- en geluidsopnames met bodycams kunnen maken. Die beelden kunnen zowel door burgers als politiediensten als bewijsstuk worden gebruikt. Daarenboven tonen onderzoek en verschillende proefprojecten aan dat het gebruik van bodycams voor een de-escalatie kan zorgen bij incidenten.

“Geweld kunnen we nooit tolereren, en zeker niet tegen onze politiemensen. Zij zetten zich elke dag in om onze veiligheid te garanderen, en verdienen alleen maar respect. Dat respect zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar we merken nog te vaak dat dit niet het geval is. Bodycams moeten hen die extra bescherming bieden: preventief als het kan, repressief als het moet. En omgekeerd kunnen ze ook aan burgers bescherming geven naar aanleiding van interventies van de politie”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Het voorontwerp voorziet in een juridisch kader voor het gebruik van bodycams. Er is gekozen om de camera niet permanent opnames te laten maken, maar deze manueel te laten activeren door de politieman of -vrouw. Dit kan wanneer zich een conflictsituatie voordoet, maar bijvoorbeeld ook bij een verkeersongeval of een inbraak. De beelden kunnen dan als bewijsmateriaal dienen.

De opnames worden minimaal gedurende één maand bewaard, met respect voor de privacy en de persoonsgegevens van alle betrokkenen. Als er een gerechtelijk onderzoek loopt, kunnen ze langer worden bewaard.

Het voorontwerp van wet wordt nu voorgelegd voor advies o.a. aan de Raad van State, waarna het wetgevend proces in het Parlement kan worden voortgezet.

De Federale Regering geeft zo een duidelijk signaal aan de politiemensen dat ze er niet alleen voor staan. Met bodycams biedt ze hen een extra middel om hun veiligheid te verhogen. Daarom wordt 3,2 miljoen euro geïnvesteerd om de komende jaren 3.100 bodycams aan te kopen voor de Federale Politie. In het kader van een proefproject maken ook al 42 politiezones gebruik van bodycams.