Persbericht

Binnenlandse Zaken lanceert Nationale Actieweek tegen Fietsdiefstal

Aan het station Antwerpen-Centraal gaf minister Annelies Verlinden vanmorgen het startsignaal voor de Nationale Actieweek tegen Fietsdiefstal. Deze actieweek werd door haar administratie in het leven geroepen om dit criminaliteitsfenomeen onder de aandacht te brengen en de inwoners te informeren over hoe ze hun fietsen beter tegen diefstal kunnen beschermen. “Wij gaan voluit voor een veiligere samenleving. We zetten daarbij niet enkel in op de zware criminaliteit maar pakken ook de zogenaamde kleine criminaliteit, zoals fietsdiefstal, bij de wortel aan. Want het zijn net die kleine criminele feiten die vaak de grootste impact hebben op onze inwoners”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken.

Jaarlijks 30 000 aangiftes van fietsdiefstal

Volgens de criminaliteitsstatistieken van de Federale Politie worden er in ons land elk jaar zo’n 30 000 fietsen gestolen. Dit is echter slechts het topje van de ijsberg, aangezien lang niet van alle fietsdiefstallen aangifte wordt gedaan. Het aantal aangiftes zit overigens wel in de lift. Zo waren er in het eerste kwartaal van 2023 6427 aangiftes, terwijl dat er in dezelfde periode in 2022 nog 6067 waren. Een mogelijke verklaring hiervoor is een verhoogde aangiftebereidheid door de opkomst van nieuwe en duurdere fietsmodellen, zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen en gravel bikes. Deze fietsen zijn vaak verzekerd, waardoor eigenaars bij diefstal een aangifte moeten doen om aanspraak te maken op hun verzekering. Volgens beroepsvereniging Assuralia beschikte in september 2023 1 gezin op de 10 over een fietsverzekering. Zeker voor wat betreft de elektrische fietsen zien we een stijging in het aantal aangiften van diefstal. In heel 2018 waren dat er amper 931, terwijl dit er in 2022 al 2833 waren.

Communicatiecampagne “Elke schakel telt”

Op initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken werd een sensibiliserende communicatiecampagne rond het thema fietsdiefstal ontwikkeld, die in de week van 22 tot 28 april via de steden en gemeenten over heel het land wordt verspreid. Onder de naam ‘Elke schakel telt’ wil de digitale informatiecampagne fietsers sensibiliseren over hoe ze zichzelf beter kunnen beschermen tegen fietsdiefstal. Via links en QR-codes op de campagnevisuals worden inwoners doorverwezen naar de website besafe.be, waar ze tips vinden over het kiezen van het juiste fietsslot en leren hoe ze slim kunnen omgaan met tracking apps zoals Strava. Ook de rol van gemeenschapswachten en diefstalpreventieadviseurs wordt in deze campagne belicht. “Preventie is immers de eerste en de belangrijkste stap in de strijd tegen criminaliteit, groot of klein”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken.

Nationaal fietsregister

Deze week wordt ook het nationaal fietsregister Mybike gelanceerd door de ministers van mobiliteit. Fietsbezitters en lokale besturen kunnen via het platform Mybike stickers aanvragen die op het frame van de fiets worden aangebracht en niet kunnen worden verwijderd zonder de fiets te beschadigen. Via de unieke code op de sticker kunnen eigenaars de gegevens van hun fiets opslaan en aangifte doen van diefstal. Bij de aankoop van een tweedehands fiets kunnen potentiële kopers de code op de fiets scannen en nagaan of deze door de eigenaar als gestolen is opgegeven.

Ook de politiezones spelen hierin een belangrijke rol. In een eerste fase zullen de politiediensten de helpdesks van Mybike via een politioneel mailadres kunnen bevragen naar de status van de fiets. De Federale Politie heeft echter ook de middelen vrijgemaakt voor de ontwikkeling van “PolConnect”, een app waarmee een connectie kan worden gecreëerd tussen politionele en externe databanken, zoals MyBike. Op die manier wordt de afhandeling van aangiftes van fietsdiefstallen veel eenvoudiger, zowel voor de inwoners als voor de politiediensten. “De digitalisering van onze politiediensten is essentieel voor een politie die dichtbij onze mensen staan. We maken hier dan ook werk van, onder andere via de app PolConnect. Hiermee maken we de dienstverlening van onze politiediensten nog toegankelijker voor alle inwoners van ons land.”