Persbericht

Mobile station voor aanvraag en uitreiking van identiteitsdocumenten voorgesteld

Het aanvragen en uitreiken van identiteitsdocumenten (eID, Kids-ID) en verblijfsvergunningen voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen naar het gemeentehuis, kan voortaan vlotter verlopen door het ‘Mobile Station’. Deze nieuwe toepassing is vandaag voorgesteld in het Mechelse Woonzorgcentrum Rembertus in aanwezigheid van bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. 

 

Op identiteitsdocumenten (eID, Kids-ID) en verblijfsvergunningen staat heel wat informatie over de houder van het document. Zo bevat de chip op de kaart de handtekening, de foto en de vingerafdrukken.

Zowel voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart als voor de activatie ervan moeten de inwoners zich verplaatsen naar hun gemeentehuis. Bij de aanvraag van de kaart verzamelt de gemeenteambtenaar met specifieke apparatuur alle gegevens, waaronder dus ook de vingerafdrukken, foto en handtekening. Tijdens de activering wordt nogmaals de identiteit van de persoon gecontroleerd door de controle van de foto en de ‘matching’ van de vingerafdrukken.

 

Naar een nog betere dienstverlening

Voor sommige mensen is het niet mogelijk (tijdelijk of permanent) om zich te verplaatsen naar het gemeentehuis. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om mensen die te kampen hebben met een beperkte mobiliteit en mensen die voor een langere periode verblijven in een ziekenhuis of psychiatrische instelling of in een rust-of verzorgingstehuis. Om in deze gevallen toch identiteitsdocumenten aan te kunnen vragen en af te leveren, is eind vorig jaar het project ‘Mobile Station’ opgestart. Met een mobiel toestel kunnen de gemeenten op het terrein dezelfde handelingen stellen als aan het loket op het gemeentehuis.

 

In november 2023 ging een ‘pre-piloot’ testfase van start in Leuven en Leuze-en-Hainaut. Na een positieve evaluatie, werden begin dit jaar pilootprojecten uitgerold in Mechelen, Brugge, Antwerpen, Mons en Liège.  Ook de evaluatie van deze pilootprojecten is positief, waardoor er is beslist om het toestel algemeen in gebruik te nemen in de andere gemeenten.

 

Het gebruik ervan zal geleidelijk aan worden ingevoerd. Het zijn de gemeenten zelf die de werkingsregels en voorwaarden bepalen rond de inzet van het toestel bij hun inwoners.

 

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: “Met het ‘Mobile Station’ zorgen we ervoor dat de lokale besturen een nog betere dienstverlening kunnen aanbieden aan hun inwoners. De gemeentediensten kunnen zich verplaatsen naar mensen die door omstandigheden zelf niet meer naar het gemeentehuis kunnen komen. Met het mobiele toestel kunnen ze op het terrein alle handelingen stellen die nodig zijn voor de aanvraag en activatie van identiteitsdocumenten. Het is opnieuw een belangrijk stap voorwaarts in de manier waarop we als overheid diensten willen aanbieden en hoe we oplossingen zoeken om het de mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken.”

Alexander Vandersmissen, Mechelse schepen van burgerzaken: “Zeer tevreden dat Mechelen als inclusieve en innovatieve stad werd uitgekozen om dit proefproject uit te testen. Wij zijn alvast enthousiast! Als stad willen we de dienstverlening voor onze inwoners immers permanent verbeteren. Dat mensen die niet goed ter been zijn of die zich door andere redenen niet naar de stadsdiensten kunnen verplaatsen om de aanvraag van hun identiteitskaart te regelen, dit nu op locatie kunnen doen is een belangrijke stap voorwaarts voor heel wat Mechelaars. Wij zijn als stad ook op andere fronten bezig om onze dienstverlening naar de burger te optimaliseren. Onlangs nog kondigden we aan dat Mechelaars hun geboorteaangifte digitaal kunnen registreren. Later dit jaar zal ook de aangifte van een huwelijk, wettelijk samenwonen en de erkenning van een kind mogelijk zijn. We digitaliseren en vereenvoudigen waar kan, maar blijven tegelijkertijd ook iedereen die deze aangifte liever fysiek wil doen de optie aanbieden om dit aan het loket te doen. Iedereen die op basis van een medisch attest kan aantonen dat hij zich niet naar het Huis van de Mechelaar kan begeven voor de aanvraag van zijn identiteitskaart, kan via het gratis nummer van de stad Mechelen (0800 20 800) een afspraak maken.”

Guido Perremans, CEO van Armonea: "Dankzij het mobiel station, een state-of-the-art tablet mobiele kit, krijgen onze bewoners nu gemakkelijk toegang tot de aanvraag en activatie van identiteitskaarten en verblijfskaarten. Dit initiatief verhoogt de zelfstandigheid van onze bewoners doordat het fysieke verplaatsen naar stadsdiensten overbodig werd gemaakt en biedt hen een ongekende toegankelijkheid en gemak. We zijn verheugd om dit innovatieve project in samenwerking met Minister Annelies Verlinden en schepen Alexander Vandersmissen te introduceren in ons huis Rembertus te Mechelen.”