Persbericht

België geeft jongeren een stem in Europa

Belgische jongeren vanaf zestien jaar zullen in 2024 hun stem kunnen uitbrengen voor de Europese verkiezingen. De wet die dit mogelijk maakt, gaat op 1 mei van kracht. “Jongeren zijn de toekomst, en door dit stemrecht willen we hen ook een middel geven om die toekomst zelf mee vorm te geven”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Na Malta, Duitsland en Oostenrijk wordt België het vierde Europese land waar zestien- en zeventienjarigen kunnen deelnemen aan de Europese Parlementsverkiezingen. 280.000 Belgische jongeren zullen volgend jaar de kans krijgen om op het Europese niveau hun stem te laten horen. “De beslissingen die op dit niveau genomen worden, hebben vaak te maken met onderwerpen die jongeren bezighouden en die een grote impact hebben op hun toekomst, zoals klimaat en mobiliteit. Het is daarom interessant om jongeren ook de mogelijkheid te geven om zeggenschap te hebben”, zegt minister Verlinden. Ook zal België voorzitter zijn van de Raad van de EU in de eerste helft van 2024, wat de aandacht voor de Europese politiek extra in de verf zal zetten.

In tegenstelling tot meerderjarigen, die automatisch op de kiezerslijsten terechtkomen, moeten jongeren die willen stemmen zich eerst als kiezer registreren. Ze kunnen kiezen of ze dit doen via een formulier dat ze bij de gemeente indienen, of via een digitaal platform dat vanaf 1 mei beschikbaar is via https://inschrijving.verkiezingen.fgov.be . De gemeenten behandelen de registraties en zorgen voor de inschrijving op de kiezerslijsten. De jongeren die zich geregistreerd hebben om deel te nemen aan de Europese verkiezingen vallen ook onder de opkomstplicht en zijn dus verplicht om naar de stembus te gaan.