Nieuwsbericht

Kinderen en jongeren schreven mij brieven om etnische profilering aan te kaarten

Ik ontving de afgelopen weken veel post. Amnesty International riep op om mij een brief te schrijven om etnische profilering door de politie aan te kaarten. Op deze oproep werd massaal ingegaan. Aan het aantal brieven en kaartjes te zien, houdt deze kwestie veel jongeren bezig. Hun enthousiasme is hartverwarmend. Het betekent ook dat we deze bekommernis delen. 

Non-discriminatie door de politie is voor mij een topprioriteit. Het tegengaan van etnische profilering maakt daarvan onlosmakelijk deel uit. Er is geen plaats voor racisme in onze samenleving, ook niet bij de politie. Elk racistisch incident is er één te veel en moet streng worden aangepakt. Het tast het imago van de politie aan, terwijl de grote meerderheid van onze politiemannen en -vrouwen hun taak op een professionele manier, en met respect voor iedereen, uitvoeren. Ze zetten zich elke dag in voor ieders veiligheid.

Ik zie diversiteit als een troef: op school, op de werkvloer en bij de politie. Daarom zet ik in op een divers personeelsbeleid bij de politie. Het politiekorps moet een weerspiegeling zijn van de maatschappij die ze dient. Het moet dichtbij de mensen en de jongeren staan, en geen onderscheid maken wat betreft geslacht, huidskleur, afkomst en geloof.

De politie speelt een belangrijke rol in de bestrijding van racisme en discriminatie in onze maatschappij. Daarom zal ik blijven investeren in de opleiding van onze politiemensen om het onderzoek naar discriminatie en haatmisdrijven te verbeteren.

Ik zet mij verder ook in om de afstand tussen jongeren en de politie te verkleinen. Er loopt al een aantal projecten bij verschillende politiezones om het wederzijds vertrouwen te versterken. We hebben deze week ook een project opgestart in Brussel, met als doel de jongeren en de politie dichter bij elkaar te brengen. Dat wijkinspecteurs uit de zes Brusselse zones aan dit project deelnemen, bewijst dat de problematiek hen, net als mij, nauw aan het hart ligt.

Ik wil dus iedereen bedanken die mij een kaart of brief gestuurd heeft. Ik voel mij gesteund in mijn missie om discriminatie en racisme uit onze samenleving en de politie te weren. Samen kunnen we heel ver komen!