Nieuwsbericht

België en de Verenigde Arabische Emiraten versterken politiesamenwerking

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ondertekende op zaterdag 5 februari 2022 in Dubai een memorandum of understanding (MOU) inzake politiesamenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten. Zo bevestigen de Emiraten en België hun engagement om hun politiesamenwerking te intensifiëren. Het gaat dan in hoofdzaak om het uitwisselen van expertise en informatie. 

In de marge van de koninklijke missie naar de Verenigde Arabische Emiraten, ondertekende minister Annelies Verlinden een MOU inzake politiesamenwerking met haar homoloog, H.H. Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, de Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten. 

Deze overeenkomst is een belangrijke hefboom in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. De politionele samenwerking tussen beide landen wordt geoptimaliseerd. We doen dit door het uitwisselen van best practices en door een gezamenlijke internationale aanpak van onderzoeken die verband houden met feiten en mensen in beide landen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. 

De Federale Politie stelt een verband vast tussen de drugscriminaliteit in ons land en de opbouw van criminele vermogensvoordelen in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten. Aangezien de regelgeving met betrekking tot de verantwoording van vermogen bij binnenkomst in de Verenigde Arabische Emiraten soepeler is dan in andere landen, wordt er via luxegoederen veel geld witgewassen. De laatste jaren duiken de Verenigde Arabische Emiraten steeds vaker op als locatie waar crimineel geld wordt geïnvesteerd. In 2019 vormden de Verenigde Arabische Emiraten na Spanje en Marokko de belangrijkste witwaslocatie in de aangemelde dossiers. In de nasleep van Operatie SKY-ECC zullen er naar alle waarschijnlijkheid een heel aantal dossiers bijkomen die verrijkt kunnen worden met informatie uit dossiers in de Verenigde Arabische Emiraten. 

In december 2021 ondertekende België een uitleveringsverdrag en een verdrag rond wederzijdse rechtshulp met de Verenigde Arabische Emiraten. De ondertekening van deze MOU inzake politiesamenwerking is een waardevolle toevoeging in de samenwerking tussen beide landen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.