Persbericht

Passagiersreizen uit het Verenigd Koninkrijk gedurende 24 uur verboden

Passagiersreizen uit het Verenigd Koninkrijk gedurende 24 uur verboden

Alle passagiersreizen (lucht-, trein- en maritiem vervoer) vanuit het Verenigd Konikrijk naar België worden op maandag 21 december 2020 verboden. Dit geldt zowel voor reizigers met België als eindbestemming, als reizigers in transit in ons land. Deze noodmaatregel gaat om middernacht in en loopt 24 uur. Vrachtvervoer blijft wel mogelijk.

Op 19 december 2020 deelde de Britse Eerste minister Boris Johnson mee dat een versnelde verspreiding van het coronavirus werd vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Deze versnelde verspreiding zou te wijten zijn aan een nieuwe variant van het COVID-19-virus. Er zou op dit ogenblik geen bewijs zijn dat deze variant dodelijker zou zijn, noch dat het ergere symptomen zou veroorzaken, maar het zou zich wel sneller verspreiden. 

Om bovenstaande reden neemt de regering preventief en in toepassing van het voorzorgsprincipe, een aantal bijkomende tijdelijke noodmaatregelen. Het doel is om deze variant van het COVID-19-virus buiten onze landsgrenzen te houden. 

Alle passagiersreizen (lucht-, trein- en maritiem vervoer) vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België worden op maandag 21 december 2020 verboden, zowel voor reizigers met België als eindbestemming als reizigers in transit. Vrachtvervoer blijft mogelijk.

Belgen of inwoners van België die door deze maatregel dreigen vast te zitten in het Verenigd Koninkrijk, kunnen contact opnemen met de Belgische ambassade in London of met de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor ondersteuning. 

De regering volgt de evolutie van de epidemiologische situatie nauwgezet op en staat in nauw contact met de buurlanden en de instanties van de Europese Unie.

Het ministerieel besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.