Nieuwsbericht

Staten-Generaal van de Politie

Het huidig politiemodel komt na 20 jaar steeds meer onder druk te staan. De politiewerking wordt uitgedaagd door nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De Minister van Binnenlandse Zaken neemt daarom samen met een aantal sleutelpartners het initiatief om een Staten-Generaal van de Politie te organiseren.

Wat is de Staten-Generaal van de Politie?

De Staten-Generaal van de Politie is een overkoepelend en verbindend project dat alle relevante activiteiten van de sleutelpartners en belanghebbenden wil samenbrengen. Het zal de uitdagingen van de politie in beeld brengen en beleidsaanbevelingen doen. Het einddoel is te komen tot een meer moderne en dynamische politie op basis van een vernieuwde visie en aanpak. De sleutelpartners en belanghebbenden zullen hiermee de handen ineenslaan om te komen tot de politie van de toekomst.

Wanneer?

Het startevent op 25 Mei 2021 zal de sleutelpartners en belanghebbenden samenbrengen, onder voorzitterschap van de Minister van Binnenlandse Zaken. Daarbij zal een fysiek event met de sleutelpartners gecombineerd worden met een live-streaming naar de belanghebbenden. Een tweede, tussentijds event wordt gepland begin 2022. Het slotevent vindt plaats eind 2022 of begin 2023. In de tussenperiodes zullen diverse thematische activiteiten worden georganiseerd door de sleutelpartners.

Sleutelpartners?

De Minister werkt samen met een aantal sleutelpartners. Deze zullen de nodige expertise aanleveren en een groot deel van de inhoudelijke activiteiten voor hun rekening nemen. Dit bijvoorbeeld in de vorm van rondetafelgesprekken, seminaries, studiedagen en workshops.

Het gaat om de volgende organisaties:

  • De vzw Centrum voor Politiestudies (CPS)
  • De vzw Circle of Police Leadership (CPL)
  • De vzw Centre d’études de la police (CEP)
  • Het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie (CC GPI)
  • De Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken (ADVP)

Meer sleutelpartners kunnen aansluiten tijdens het verdere verloop van de Staten-Generaal. Belanghebbenden kunnen zich als sleutelpartners ontpoppen door bepaalde inhoudelijke activiteiten op zich te nemen.