Persbericht

Snellere uitspraken van de Raad van State zorgen voor meer rechtszekerheid

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kort de doorlooptijd van een procedure ten gronde bij de Raad van State in, van meer dan dertig maanden naar maximaal achttien maanden. De commissie Binnenlandse Zaken keurde een essentiële stap in de inhoudelijke hervorming in tweede lezing goed. Met het voorontwerp van wet worden grondige hervormingen doorgevoerd aan de werking van de Raad van State.

“Samen met de eerder besliste versterking van het personeelskader zullen de inhoudelijke hervormingen leiden tot snellere en kwaliteitsvolle procedures en een efficiënte en moderne werking van de Raad van State. De burgers zullen sneller duidelijkheid krijgen over dossiers bij de Raad van State. Maar ook ondernemers, wat het investeringsklimaat ten goede komt”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Kortere procedures

Momenteel duurt het vaak meer dan dertig maanden voordat de Raad van State uitspraak doet over de grond van de zaak. Dit heeft als gevolg dat investeringen vaak tot stilstand komen gedurende lange tijd alsook dat burgers in onzekerheid leven over hun dossiers. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kort daarom de doorlooptijd drastisch in, tot maximaal achttien maanden.

Iedere burger, onderneming maar ook de overheid zal zo sneller duidelijkheid krijgen over de wettigheid van een overheidsbeslissing, gaande van een gunningsbeslissing bij een overheidsopdracht en een beslissing over een vergunning of over een gemeentelijk belastingreglement, tot een tuchtbeslissing. Dit is niet alleen essentieel voor de rechtszekerheid van de burgers die sneller duidelijkheid krijgen over hun dossiers, maar ook – zeker in de huidige tijden van crisis – voor het investeringsklimaat. Hoe sneller duidelijkheid, hoe beter voor onze economie en onze samenleving. De uitspraak ten gronde van de Raad van State over overheidsbeslissingen is in vele gevallen immers nodig om te kunnen starten met bijvoorbeeld de bouw van een school en sportinfrastructuur of de aanleg van wegen.

Daarnaast wordt de schorsingsprocedure grondig gewijzigd. Hierdoor zal de Raad van State in dergelijke hoogdringende procedures sneller – en uiterlijk binnen een termijn van drie maanden – een voorlopige uitspraak doen.

Energietransitiedossiers

Bovendien zullen maatschappelijk relevante dossiers prioritair worden behandeld. Gezien de huidige energiecrisis gaat dit in het bijzonder om dossiers die betrekking hebben op energie, zoals de beslissing voor een vergunning van een windmolenpark. Voor dergelijke dossiers zal met andere woorden een nog snellere uitspraak dan achttien maanden mogelijk zijn.

Uitbreiding personeelskader

De hervormingen kunnen worden gerealiseerd dankzij de uitbreiding van het personeelskader van de Raad van State, die al eerder werd doorgevoerd door minister Annelies Verlinden. De aanwervingen hiervoor zijn lopende. Voor deze uitbreiding maakt de Federale Regering jaarlijks zes miljoen euro vrij. Daarenboven wordt de IT-infrastructuur van de Raad van State gemoderniseerd.

De Raad van State speelt een cruciale rol in de rechtsbescherming van burgers en ondernemingen, en is een essentieel onderdeel van onze rechtstaat. Het is onze verantwoordelijkheid dat de Raad zijn taken efficiënt en performant kan blijven vervullen. Zo garanderen en versterken we het vertrouwen van de burgers en ondernemingen. Dat is precies wat ik beoog met deze hervormingen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.