Nieuwsbericht

Omzendbrief voor de controle van kandidaat-gastfamilies voor de personen op de vlucht uit Oekraïne

Ons land toont zich van zijn mooiste kant. Ondertussen hebben meer dan 11.000 families zich via het door de overheid ondersteunde circuit aangeboden om mensen op de vlucht voor het conflict in Oekraïne thuis op te vangen. Het beheer van deze opvangplaatsen is een bevoegdheid van de deelstaten, maar om dit onder de meest veilige omstandigheden te laten verlopen, slaan de verschillende bestuursniveaus de handen in elkaar. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi hebben vandaag een omzendbrief gestuurd naar onder meer de burgemeesters en korpschefs voor de controle op de vrijwillige opvang van personen die vluchten voor het gewapend conflict in Oekraïne.

De controle van kandidaat-gastfamilies voor personen op de vlucht bestaat uit verschillende mogelijke acties:

  • Om misbruik en uitbuiting te voorkomen, zetten we in op sensibilisering via de sociale media, de website www.info-ukraine.be, de vertegenwoordigers van de Dienst Vreemdelingenzaken in het registratiecentrum, de opvangcentra voor families op de vlucht en de dienst Voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
  • De lokale besturen moeten aan alle meerderjarige leden van de kandidaat-gastfamilies een uittreksel uit het strafregister vragen, of een machtiging om het uittreksel te mogen raadplegen.
  • De lokale besturen en de deelstaten staan in voor de controle van de infrastructuur waar de personen op de vlucht worden ontvangen en de veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en / of uitrustingsnormen van de accommodatie.
  • Eenieder die betrokken is bij de opvang en de begeleiding van personen op de vlucht, is verplicht bij de politie aangifte te doen van elk feit dat wijst op een risico voor de fysieke integriteit van de personen op de vlucht. De politie zal vervolgens een gepaste controle uitvoeren.

“De opvangcrisis naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne stelt ons voor bijzondere uitdagingen. Een groot aantal personen op de vlucht, vooral vrouwen en kinderen, is op zoek naar veiligheid en geborgenheid in ons land. We zullen er alles aan doen om hen dat te bieden”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

“Veel personen uit Oekraïne bevinden zich in een zeer kwetsbare situatie. 80 % van de personen op de vlucht zijn vrouwen en kinderen. Belgen proberen te helpen door onderdak te bieden. De overgrote meerderheid van hen doet dat met goede bedoelingen. Het is hartverwarmend dat zovele landgenoten hun groot hart tonen. Maar tegelijk willen we misbruik door malafide personen zoveel als mogelijk voorkomen: uitbuiting en / of mensenhandel. Daarom vinden proportionele controles plaats”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.