Nieuwsbericht

Minister Verlinden maakt kennis met twee projecten rond racismebestrijding in het voetbal

Gisteren, donderdag 17 maart 2022, bracht minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een bezoek aan de Ghelamco Arena. Haar bezoek kaderde in de toekenning van een subsidie van €35.000 aan het project Iedereen Anders, Allemaal Voetbal van de KAA Gent Foundation, een project rond respect voor diversiteit en verdraagzaamheid op en rond de Gentse voetbalvelden. Daarnaast woonde ze een partneravond bij rond racismebestrijding bij jeugdploegen.

De kracht van een ploeg ligt in het samenspel. Wat ook je afkomst is, de ploeg gaat voor. Als dit op het veld kan, kan dit ook in de tribune. Dat de clubs het voortouw nemen om elke vorm van racisme te bestrijden, juich ik toe. Zeker omdat het voetbal ook buiten het stadion verder leeft en mensen verbindt”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Met het project Iedereen Anders, Allemaal Voetbal wil de club racisme op en rond de voetbalvelden aanpakken. Dat zal gebeuren door omstaanderstrainingen te ontwikkelen en te organiseren voor supporters, vrijwilligers en voetbalouders. Daarnaast zal in het kader van dit project een procedure voor meldingen en opvolging van klachten worden ontwikkeld. Deze initiatieven worden eerst op lokaal niveau uitgewerkt, in de hoop ze in de toekomst breder in de voetbalwereld te kunnen uitrollen. 

Minister Annelies Verlinden maakte gisteren, tijdens een partneravond, ook kennis met een tweede Gents project rond racismebestrijding. Alle Gentse voetbalclubs met een jeugdwerking engageren zich in het project Elk Talent Telt om discriminatie in het voetbal tegen te gaan. 

Minister Annelies Verlinden wil, in nauwe samenwerking met de voetbalwereld, racisme en discriminatie op en rond de voetbalvelden bestrijden. Naast subsidies toekennen aan projecten die de sociale cohesie van onderuit versterken, werkt de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, samen met de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond aan een visienota rond veiligheid in het voetbal. Uit deze visienota zullen concrete acties volgen die van voetbalstadions veiligere plekken maken.