Nieuwsbericht

Minister Verlinden nam deel aan de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden nam op 8 juni 2021 in Luxemburg deel aan de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie (JBZ Raad). De Raad komt om de drie maanden samen. Gezien de sanitaire crisis gebeurde dit voor de eerste keer fysiek sinds meer dan een jaar.

De JBZ Raad bestaat uit de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU‑lidstaten. Er wordt onder andere gedebatteerd over de civiele bescherming, de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme, grensbeheer en het asiel- en immigratiebeleid.

Tijdens de JBZ Raad van 8 juni 2021 besprak minister Verlinden verschillende actuele thema’s met haar collega’s. Zo wisselden ze gedachten over de vooruitzichten van artificiële intelligentie op het gebied van interne veiligheid, en over de mededeling die de Commissie op 2 juni uitbracht over haar nieuwe Schengenstrategie. Daarnaast kwam ook de samenwerking tussen de EU-landen in de strijd tegen terrorisme aan bod, net als de impact van de COVID-19-pandemie op de criminaliteit en misdaadbestrijding.

Staatssecretaris Sammy Mahdi nam deel aan de discussie over het beheer van migratiestromen.

In de marge van de JBZ Raad had minister Verlinden bilaterale ontmoetingen, waaronder één met haar Luxemburgse homoloog, minister Henri Kox. Ze bespraken het Benelux voorzitterschap van België in 2021 en de coördinatie van de coronamaatregelen. Ook sprak minister Verlinden haar hoop uit over een snelle ratificatie door Luxemburg van het nieuwe Benelux-verdrag inzake politiesamenwerking, een belangrijk element in de strijd tegen georganiseerde misdaad.