Nieuwsbericht

Minister Annelies Verlinden zet onderhandelingen met politievakbonden verder

Vandaag vond een nieuw overleg plaats met de vertegenwoordigers van de vakbonden van de politie. Er werd gesproken over de verschillende standpunten. Verder werd een agenda afgesproken voor de verdere onderhandelingen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het voorbije jaar op regelmatige basis overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de verschillende vakbondsorganisaties. Er is tot op heden nog geen akkoord bereikt. Daarom kwamen partijen terug bij elkaar.

De minister herhaalde tijdens het digitaal overleg haar wens om na meer dan twintig jaar het statuut van de politiemensen te verbeteren. Ze beklemtoont haar wil om op een serene, constructieve manier te onderhandelen. De vakbonden en de minister hebben eenzelfde doel: de aantrekkelijkheid van de politie vergroten en de slagkracht van de politie versterken.

Alle partijen kregen vandaag opnieuw de kans om hun ideeën mee te delen. Minister Annelies Verlinden gaat hier nu verder mee aan de slag. Ze zoekt, samen met de partners binnen de Federale Regering, een oplossing om het statuut van de politiemensen te verbeteren, en om de lokale besturen waar mogelijk te ondersteunen. Zij zijn werkgever van ruim 35.000 van de 48.000 politiemensen, en dus een belangrijke partner.

Eerder vandaag had minister Annelies Verlinden overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en Brulocalis. Deze bevestigden aan minister Annelies Verlinden dat er de komende jaren bij de lokale overheden geen budgettaire marge zou zijn voor een loonsverhoging bij de Lokale Politie.

De minister herhaalde tijdens het overleg met de politievakbonden ook haar vraag om de hinder voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Iedereen heeft recht om te manifesteren, zij het zonder overlast te veroorzaken.

Minister Annelies Verlinden en de vakbonden zitten op maandag 29 november 2021 opnieuw samen.