Persbericht

Ontwerp van ministerieel besluit coronamaatregelen voor advies naar Raad van State

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het ontwerp van ministerieel besluit met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité van 14 april 2021 - voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ministerieel besluit bevat het pakket van maatregelen die ingaan op 26 april 2021. Daarnaast verlengt het ontwerp de andere maatregelen tot en met 31 mei. De afdeling Wetgeving van de Raad van State onderzoekt momenteel het ontwerp.

Advies Raad van State

Het Overlegcomité besliste op 14 april 2021 om een aantal wijzigingen door te voeren aangaande de maatregelen ter bestrijding van het COVID-19-virus. Als gevolg van deze beslissing is een ontwerp van ministerieel besluit opgesteld. Aangezien dit pakket van maatregelen op 26 april 2021 in werking treedt, was er tijd tussen de beslissing en de inwerkingtreding om dit ontwerp aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State voor te leggen. Die zal binnen de verkorte termijn van vijf, verlengbaar tot acht, werkdagen een spoedadvies bezorgen aan minister Verlinden.

Na ontvangst van dit advies van de Raad van State zal minister Verlinden het ministerieel besluit finaliseren en zo spoedig mogelijk publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Urgentie vorige ministeriële besluiten

Gezien de ernstige epidemiologische situatie moesten de maatregelen die werden beslist tijdens vorige Overlegcomités steeds op zeer korte termijnen in werking treden. De ministeriële besluiten moesten daarom zeer snel na de beslissing van het Overlegcomité worden opgesteld en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor was er onvoldoende tijd om het advies te vragen aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State, zelfs met een spoedprocedure. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigde in verschillende arresten deze werkwijze.

Telkens een ministerieel besluit wordt opgesteld, wordt nagegaan of er al dan niet voldoende tijd is om het voorafgaand advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State te vragen.