Persbericht

i-Police: de toekomst van de politie is digitaal

De Geïntegreerde Politie werkt aan een volledig hernieuwd en innovatief systeem voor politionele data. Onder de noemer i-Police integreert het systeem een tachtigtal toepassingen en databanken in één informatieplatform, waar ze automatisch worden geanalyseerd én geautomatiseerd ter beschikking worden gesteld van de politiemedewerkers. Dankzij i-Police kan de  politie veel sneller en veel meer gegevens raadplegen, wat zorgt voor een efficiëntiewinst op het terrein. 

Eind 2021 gunde de Federale Regering, op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, het raamcontract voor i-Police aan het consortium Sopra Steria. Samen met de Geïntegreerde Politie ontwikkelt Sopra Steria het informatieplatform, zodat i-Police stapsgewijs in alle politiezones en federale politiediensten kan worden uitgerold. De Federale Regering  maakt circa €299 miljoen vrij om het platform te bouwen en te implementeren, waarvan €79 miljoen afkomstig uit het herstart- en transitieplan.

“De wereld evolueert snel. De politie moet op gepaste wijze op technologische en digitale evoluties inspelen. We zetten hiermee een grote stap naar de digitale transformatie en modernisering van onze politiediensten. Met i-Police wapenen we onze burgers en veiligheidsdiensten tegen de dreigingen van vandaag en stomen we onze politiediensten klaar voor de toekomst”,  aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

“i-Police zal van de Belgische politie één van de meest vooruitstrevende politiediensten in Europa maken inzake data-governance. Het systeem zal informatie analyseren, automatisch informatie ter beschikking stellen van politiediensten, onderzoeksvoorstellen doen en tal van tijdbesparende hulpmiddelen mogelijk maken, zoals automatische vertalingen. Met i-Police effenen we het pad naar een toekomstgerichte Geïntegreerde Politie en dat voor de burgers van wie wij ten dienste staan”, weet Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de Federale Politie

“De digitalisering van de Geïntegreerde Politie is een van de prioriteiten van de korpschefs van de lokale politiezones. Op het terrein worden wij dagelijks met verschillende systemen geconfronteerd, en dit heeft een directe invloed op ons functioneren en de dienst die wij de burger verlenen.  Het project i-Police is een belangrijke stap voorwaarts waarnaar wij reikhalzend hebben uitgekeken. We zijn er erg blij mee”, zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en korpschef van de politiezone Westkust.

Modern politiewerk

i-Police zal de werking van de Geïntegreerde Politie op vele domeinen veranderen en verbeteren. Zo vervangt het zo’n 80 verschillende toepassingen, zoals de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), de toepassingen ISLP en FEEDIS (waarin processen-verbaal worden geregistreerd) en verschillende toepassingen van de recherchediensten. i-Police integreert alle gegevens in één uniek platform. Het systeem zoekt ook automatisch informatie op in andere databanken waar de politie toegang toe heeft, zoals het Rijksregister, de Dienst Inschrijvingen Voertuigen en de databanken van Justitie.

i-Police zorgt voor een automatische analyse en kruising van data, zoals camerabeelden, foto’s, vingerafdrukken, sporen, documenten, … Hierdoor worden criminelen en criminaliteitsfenomenen sneller en duidelijker in beeld gebracht. Onderzoekers ontvangen in real time een schat aan gefilterde informatie en kunnen snel en gericht optreden.

Op het terrein kunnen politiemensen sneller en eenvoudiger gegevens ingeven. Die gegevens worden meteen ter beschikking gesteld van de collega’s, van zowel de Lokale als de Federale Politie.

Ook de burgers zullen een verschil merken in de dienstverlening. De uniformisering van de (digitale) aangiftes en de centrale opvolging van de dossiers zorgen ervoor dat de informatie-uitwisseling tussen politie en burger sneller en efficiënter kan gebeuren. Daarnaast biedt het systeem de burgers garantie op privacy en op een transparante monitoring. Politiemedewerkers krijgen een beperkte en gecontroleerde toegang tot gegevens van burgers, op basis van hun functie en opdracht op dat moment.