Persbericht

België en Indonesië gaan samenwerken in strijd tegen terrorisme

Op donderdag 9 juni 2022 ondertekenden Dr. Boy Rafli Amar, Commissaris-generaal van Politie van het Indonesische Nationale Agentschap voor Terrorismebestrijding (BNPT) en Gert Vercauteren, directeur a.i. van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) een Memorandum of Understanding (MOU). De ondertekening van het document gebeurde in het bijzijn van minister van Binnenlandse Zaken en zal zorgen voor een structurele samenwerking tussen beide diensten in het kader van de strijd tegen terrorisme en extremisme.

Met dit memorandum officialiseren België en Indonesië hun samenwerking ter preventie van terrorisme en extremisme. Strategische analyses en goede praktijken zullen uitgewisseld worden, tevens staan er ook verschillende ontmoetingen op expertiseniveau op de agenda. 

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. "Terrorisme en extremisme zijn internationale fenomenen. Internationale samenwerking in de strijd tegen terrorisme en extremisme is dan ook van essentieel belang. Het OCAD heeft veel ervaring en expertise op het vlak van dreigingsanalyses en is internationaal gerenommeerd. Het is een goede zaak om deze knowhow op een structurele manier te delen met Indonesië, maar ook hun ervaringen zullen de Belgische werking verrijken", aldus minister Verlinden.

"Terrorisme en extremisme overstijgen de landsgrenzen", stelt Gert Vercauteren (OCAD). "We zijn voorstander van meer Europese en internationale samenwerking en onderhouden daarvoor contacten met buitenlandse partnerdiensten. Vanaf vandaag werken we binnen dit kader nu ook officieel samen met Indonesië."