Nieuwsbericht

Thalassa-overleg tussen Nederland en België

Op de vierde editie van het Thalassa-overleg had minister Annelies Verlinden vandaag werkvergaderingen met haar Nederlandse collega’s. Zo sprak ze met onder meer minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius en minister Hanke Bruins-Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast stond ook een ontmoeting met Vivianne Heijnen, staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat op het programma. 

Het Thalassa-overleg, genoemd naar het schip waarop het eerste overleg tussen de Nederlandse en Belgische regeringen in 2003 plaatsvond, werd na Rotterdam (2003), Brussel (2005) en Den Haag (2015) vond dit jaar plaats in Gent. Drie thema’s: veiligheid en weerbaarheid in een mondiale context, duurzaamheid en people to people stonden centraal.

Gedeelde uitdagingen, gezamenlijke antwoorden

Nederland en België staan op veel vlakken voor dezelfde uitdagingen, daarom is het goed om in te zetten op meer samenwerking. Zo had minister Annelies Verlinden het tijdens haar overleg met staatssecretaris Heijnen over nucleaire veiligheid. De samenwerking tussen het FANC enerzijds en zijn Nederlandse tegenhanger, het ANVS, verloopt goed. Gezien de beslissing in beide landen om in te zetten op de verdere uitbating van de kerncentrale van Borssele in Nederland en de centrales van Tihange en Doel, is het belangrijk om de samenwerking tussen het FANC en het ANVS te blijven verderzetten.

De bilaterale ontmoeting tussen ministers Annelies Verlinden en Dilan Yesilgöz-Zegerius in aanwezigheid van de Belgische minister van Justitie, focuste op drie onderwerpen. De strijd tegen georganiseerde criminaliteit, de aanpak en het beheer van nieuwe vormen van protest en tot slot een actualisatie van het akkoord rond rampenbestrijding uit 1984. België en Nederland krijgen te maken met dezelfde veiligheidsvraagstukken. Het uitwisselen van kennis en ervaringen rond deze fenomenen betekent dan ook een grote meerwaarde.

Tijdens de ontmoeting met Nederlands minister Hanke Bruins-Slot werd vooruitgeblikt op de lancering van het online platform ‘Een land voor de toekomst’, een initiatief van ministers Annelies Verlinden en David Clarinval om zoveel mogelijke ideeën en meningen te verzamelen rond onze staatsstructuur en democratie. Verder werd van gedachten gewisseld over onze Instellingen, zoals de Raad van State, waarvoor minister Verlinden de intentie heeft binnenkort een algemene hervorming voor te stellen.