Persbericht

Minister Annelies Verlinden installeert Federale Ondersteuningscel in de schoot van het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction’

Sinds maandag 26 juli wordt de hulpverlening in de regio’s die getroffen zijn door het noodweer geleid door de gouverneurs en het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction’, opgericht door de regering van het Waalse Gewest. Om de coördinatie op het terrein te bevorderen en de noden en het aanbod beter op elkaar af te stemmen, heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een Federale Ondersteuningscel geïnstalleerd in de schoot van het Commissariaat. In die cel zijn alle disciplines van het crisisbeheer vertegenwoordigd.

Op 26 juli jl. werd de federale fase van het crisisbeheer naar aanleiding van het noodweer midden juli in overleg met de betrokken gouverneurs en minister-president Elio Di Rupo beëindigd. De coördinatie werd overgedragen aan de provinciale crisiscellen, onder leiding van de gouverneurs, die van dichtbij zicht hebben op de concrete noden op het terrein. Daarnaast werd het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction’ (hierna: het Commissariaat) opgericht door minister-president Elio Di Rupo, aangezien de taken in het kader van de werderopbouw zich voornamelijk situeren binnen de bevoegdheden van de regionale overheden (ruimtelijke ordening, huisvesting, afval, …).

Het beëindigen van de federale fase betekende echter niet het einde van de ondersteuning door de federale overheid. Integendeel, het Commissariaat en de gouverneurs kunnen blijvend rekenen op de steun van de Federale Politie, de Civiele Bescherming, de nationale logistieke hub en de hulpverleningszones. Zo worden er sinds het begin van de ramp dagelijks 130 extra personeelsleden van de Federale Politie ingezet op het terrein. Naast het personeel van de hulpverleningszones, worden ook honderden personeelsleden van Defensie en van de Civiele Bescherming, en heel wat materiaal, ingezet.

De complexiteit en uitgestrektheid van de ramp leiden ertoe dat de gebruikelijke provinciale structuren van het crisisbeheer verder versterkt moeten worden om de hulpverlening op een zo efficiënt mogelijke manier te organiseren. Minister Annelies Verlinden heeft daarom een Federale Ondersteuningscel geïnstalleerd, waarin gespecialiseerde medewerkers uit de verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn: de Federale Politie, Volksgezondheid, de Brandweer, de Civiele Bescherming en Defensie, in nauwe samenwerking met de Infocel van het Nationaal Crisiscentrum. De nieuwe structuur staat onder supervisie van het Commissariaat.

Daarnaast nemen officieren van de Civiele Bescherming op vraag van minister Annelies Verlinden contact op met de burgemeesters van de zwaarst getroffen steden en gemeenten om hen bij te staan, de noden vast te stellen, en de prioriteiten op te lijsten. Ze blijven zolang als nodig ter beschikking. Op deze manier zullen behoeften en middelen beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

“Het ontbreekt de hulpverleningsdiensten niet aan goede wil. Er zijn grote inspanningen geleverd door alle betrokken partijen. Maar de weg is nog lang. Ik wil minister-president Elio Di Rupo graag bijstaan in de gigantische opdracht die hem nog wacht. Meer dan ooit is het van belang om de uitdagingen samen aan te pakken”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Dankzij de Federale Ondersteuningscel zal het aanbod verder worden afgestemd op de noden, om zo veel mogelijk slachtoffers zo snel mogelijk te kunnen helpen.”