Persbericht

87,7 miljoen euro voor de heropbouw na het noodweer van 2021

In de zomer van 2021 werd ons land getroffen door ongezien noodweer. Duizenden slachtoffers werden getroffen door een waterbom. Huizen, openbare gebouwen en infrastructuur liepen enorme schade op. Om een deel van de geleden schade te vergoeden, richtte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, in samenwerking met de regio’s, een aanvraag tot tussenkomst aan het Solidariteitsfonds van de Europese Unie. De Europese Commissie bevestigt dat ons land 87,7 miljoen euro krijgt voor de heropbouw, en het herstel van de geleden schade.

De impact van het noodweer van half juli 2021 was enorm, vooral in Wallonië. 209 Waalse gemeenten werden getroffen. 96,4 kilometer wegen, 220 bruggen, 24.000 gebouwen, 58 overheidsgebouwen, 185 sportzalen, … leden schade. 

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, en in samenwerking met de regio’s, heeft de Federale Regering in oktober vorig jaar een aanvraag tot tussenkomst gericht aan het Solidariteitsfonds van de Europese Unie. De Europese Commissie bevestigt nu dat België tegen eind dit jaar 87,7 miljoen euro krijgt uit het fonds. Dat bedrag zal worden verdeeld over verschillende overheden en diensten, om te gebruiken voor het herstel van o.a. de infrastructuurvoorzieningen voor energie, water, afvalwater, telecommunicatie, vervoer, gezondheidszorg en onderwijs. Het Waals Gewest zal het grootste deel krijgen, en het budget autonoom kunnen beheren.

De Europese Commissie kende eveneens een vergoeding toe aan Duitsland, Spanje, Nederland, Oostenrijk, Griekenland en Luxemburg, die net als België zwaar werden getroffen door het noodweer.

“Met de steun van het Europees Solidariteitsfonds kunnen belangrijke werkzaamheden voor de heropbouw worden gefinancierd, vooral in Wallonië. Zo bevestigen we het engagement dat we na de overstromingen hebben uitgesproken: de getroffen regio ondersteunen in haar enorme taak van wederopbouw. We stellen alles in het werk om de lokale besturen, en uiteindelijk de slachtoffers, zo goed mogelijk te helpen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.