Persbericht

Meer dan 3 miljoen boetes voor snelheidsovertredingen

De belangrijkste killers in het verkeer zijn gekend: snelheid, alcohol, drugs en het gebruik van de gsm achter het stuur. Op deze inbreuken wordt door politie extra gecontroleerd. Dankzij een versterking van 35 personeelsleden hebben de Gewestelijke Verwerkingscentra (GVC’s) gedurende de eerste acht maanden van dit jaar al meer dan drie miljoen snelheidsovertredingen geregistreerd. Dat zijn er meer dan in heel 2021. Zo maakt minister Annelies Verlinden van verkeersveiligheid een blijvende prioriteit. 

De GVC’s verwerken alle overtredingen van camera’s en trajectcontroles geregistreerd door de Federale Politie en 159 van de 185 lokale politiezones die een beroep doen op GVC’s voor de verwerking. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft de afgelopen twee jaar die GVC’s versterkt met 35 personeelsleden. Om de toenemende werklast – onder andere door het stijgend aantal trajectcontroles in ons land – te kunnen verzekeren, worden er tegen het einde van dit jaar nog eens 32 medewerkers aangeworven.

En deze versterkingen lonen. In de eerste acht maanden van 2022 verwerkten de GVC’s al meer  verkeersinbreuken dan in heel 2021. Dit jaar kregen al meer dan 3 miljoen bestuurders een boete geregistreerd door één van de GVC’s in de bus omdat ze met overdreven snelheid voorbij een vaste camera, mobiele camera of trajectcontrole reden. In heel 2021 waren dat er net geen 3 miljoen.

En ook op de controle van andere verkeersinbreuken wordt ingezet, zowel in de dagelijkse werking, als bij gerichte controles. Zo organiseerde de Geïntegreerde Politie eind juni een grote actie ter bestrijding van het rijden onder invloed. Tijdens het veertiende editie van het ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ zijn niet minder dan 16.803 bestuurders gecontroleerd, van wie er 2,15% in overtreding waren. In mei lag de nadruk op afleiding achter het stuur. Tijdens de eerste nationale actiedag – waaraan naast de Federale Politie ook 110 lokale politiezones deelnamen – werden 2.445 inbreuken vastgesteld. 503 rijbewijzen werden ingetrokken.

"Dit jaar alleen al werden meer dan 3  miljoen bestuurders op hun verantwoordelijkheid gewezen omwille van overdreven snelheid. Daarnaast zet de politie ook versterkt in op de controle van andere verkeersovertredingen: het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur, afleiding achter het stuur, ... Pas als er niemand meer betrapt wordt, is onze missie volbracht", aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.