Persbericht

Minister Annelies Verlinden vraagt €185 miljoen steun aan Europees Solidariteitsfonds voor kosten overstromingen

De Ministerraad keurde een aantal voorstellen van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goed, die betrekking hebben op het noodweer dat ons land trof in juli. Zo werd de aanvraag tot tussenkomst van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie bevestigd. Daarnaast werd de beslissing van minister Annelies Verlinden om de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel te verlengen tot half november, bekrachtigd. Verder werd beslist dat uitgaven die gouverneurs maken om privébedrijven in te zetten voor de opruim en heropbouw, door de federale regering worden gedragen.

“Sinds het noodweer toesloeg, zetten de hulpverleningsdiensten en overheden alles in het werk om de slachtoffers zo snel en zo goed mogelijk te helpen. En dat zullen ze blijven doen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Vandaag bevestigt de federale regering haar engagement om de Waalse regering bij te staan in de opdrachten die hen nog wacht.”

Tussenkomst Solidariteitsfonds van de Europese Unie

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zal de federale regering een aanvraag tot tussenkomst richten aan het Solidariteitsfonds van de Europese Unie. Op basis van deze aanvraag zou tot maximaal €185 miljoen Europese middelen kunnen worden verkregen voor het herstel van o.a. de infrastructuurvoorzieningen voor energie, water, afvalwater, telecommunicatie, vervoer, gezondheidszorg en onderwijs, en het voorzien van voorlopige huisvesting. De aanvraag wordt de komende weken door de Europese Commissie beoordeeld. Bij goedkeuring worden de verkregen middelen volgens de geleden schade over de verschillende overheidsniveaus verdeeld.

Verlenging werkzaamheden Federale Ondersteuningscel

De nooit eerder geziene overstromingen in meerdere provincies van ons land vereisen een enorme inzet aan mankracht en materiaal, afkomstig van verschillende hulpverleningsdiensten en overheden. Om de coördinatie van de federale hulp op het terrein te bevorderen heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, in overleg met Waals minister-president Elio Di Rupo, begin augustus een Federale Ondersteuningscel opgericht.

Om de heropbouw in het rampgebied te bespoedigen heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, eveneens in overleg met Waals minister-president Elio Di Rupo, beslist om de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel te verlengen tot half november. Door deze beslissing te bekrachtigen, bevestigt de Ministerraad zijn vertrouwen in de Federale Ondersteuningscel. 

Kosten provincies

Het noodweer dwong de verschillende overheden van ons land om uitgaven te maken om de getroffen inwoners te kunnen helpen. Dit gold ook voor de provincies. De verschillende gouverneurs hebben voor meer dan 3,9 miljoen dringende werken opgevorderd bij private bedrijven, bijvoorbeeld voor het ruimen van wegen, de afvalophaling, het stutten van woningen en deskundigenonderzoek. De Ministerraad heeft vandaag beslist om deze kosten hiervoor op de federale begroting te nemen, net als de kost van €850.000 voor de levering van maaltijden aan inwoners van de getroffen regio.