Persbericht

Politie verwelkomde in 2021 bijna 1.900 nieuwe inspecteurs

In haar beleidsverklaring gaf minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden aan jaarlijks minstens 1.600 inspecteurs te zullen aanwerven. Vorig jaar is deze ambitie gehaald. In 2021 rekruteerde de Geïntegreerde Politie 1.897 aspirant-inspecteurs, waarvan 1.633 intussen ook aan hun opleiding zijn gestart. 

“De Geïntegreerde Politie behaalde in 2021 het hoogst aantal aanwervingen ooit, een huzarenstuk aangezien de coronamaatregelen een grote impact hadden op het selectieproces tijdens de pandemie. Met de rekrutering van 1.897 aspirant-inspecteurs investeren we krachtig in de veiligheid van de burgers”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “We zullen na dit succes niet op onze lauweren rusten. Met het nieuw rekruteringsconcept en een grootschalige aanwervingscampagne blijven we deze legislatuur aan hetzelfde tempo de politie versterken.”

Om ook de komende jaren jaarlijks minstens 1.600 nieuwe inspecteurs te kunnen rekruteren, werd de selectieprocedure grondig vernieuwd en efficiënter gemaakt. Onder andere via verdere digitalisering wordt de doorlooptijd van het selectieproces verkort, zonder in te boeten aan kwaliteit. Op die manier kunnen de juiste profielen sneller en efficiënter worden aangeworven. Een kortere doorlooptijd zorgt ervoor dat meer kandidaten aan boord blijven, in plaats van tijdens het rekruteringsproces al sneller voor een andere job te kiezen. Met de nieuwe procedure weet een kandidaat binnen maximaal achttien weken na de eerste test of zij of hij kan starten. 

In september 2021 werd ook een grootschalige aanwervingscampagne gelanceerd voor de Geïntegreerde Politie. De campagne is te horen op de radio en te zien op sociale media en in kranten en magazines. Het is immers nodig voldoende geïnteresseerde kandidaten aan de start van het rekruteringsproces te hebben voor een succesvolle rekrutering van ten minste 1.600 getalenteerde aspirant-inspecteurs. 

Doorheen de rekrutering blijft de Federale Politie kwaliteit en diversiteit hoog in het vaandel dragen. De politie wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor personen met een verschillende achtergrond, geslacht, gender of geaardheid. Het politiekorps moet een afspiegeling zijn van de maatschappij die het dient.