Persbericht

Minister Verlinden lanceert subsidieprojecten voor vernieuwende initiatieven nabijheidspolitie

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden windt er geen doekjes om: één van de belangrijkste taken van de lokale politiezones is wat haar betreft de inzet op nabijheidspolitie. En daarmee komt onmiddellijk ook de belangrijke rol van de wijkpolitie in beeld. Om de lokale politiezones te motiveren om mee na te denken over hoe ze nog meer en anders invulling kunnen geven aan die nabijheid, kunnen ze vanaf vandaag projecten indienen. De projecten die worden uitgekozen, kunnen rekenen op een subsidie.  

Er is nood aan een moderne invulling van het nostalgische beeld van de ‘wijkagent’: een wijkinspecteur die weet wat er reilt en zeilt in de straten en die de tijd en ruimte heeft om met inwoners in gesprek te gaan op de markt, in shoppingcentra, tijdens evenementen, aan de schoolpoort… Met andere woorden, aan een politie die zichtbaar aanwezig is in het straatbeeld en die luistert naar de bezorgdheden van buurtbewoners en uitbaters van handelszaken.

Er bestaan vandaag al talloze mogelijkheden voor de politie om met inwoners in contact te komen, en veel politiezones benutten deze optimaal. Maar minister Verlinden wil dat de lokale politiezones actief nadenken over hoe ze nog meer, en liefst op een vernieuwende manier, kunnen inzetten op verbinding met de inwoners. Want nabijheid kan worden bereikt op tal van verschillende manieren, en is dus niet enkel een opdracht van de wijkpolitie.

Zo kunnen ook digitale oplossingen bijdragen aan meer verbinding met de inwoners. Door de digitale drempel te verlagen, zorgen we er immers voor dat mensen voor wie het moeilijk is om een fysiek bezoek te brengen aan het politiekantoor, bijvoorbeeld door de drukte van job of gezin, of omdat ze zorgbehoevend zijn, ook met hun noden en vragen bij hun politie terecht kunnen.

Indienen projecten

Bij het vorige begrotingsconclaaf maakte minister Verlinden in een eerste tijd alvast 1,5 miljoen EURO vrij voor subsidies aan lokale politiezones. Uit de projecten van de lokale politiezones zullen er 15 worden uitgekozen, waaraan telkens een projectsubsidie van 100.000 EURO zal worden toegekend . Lokale politiezones kunnen op eigen houtje of in samenwerking met andere lokale zones een projectvoorstel indienen.

Het Koninklijk Besluit dat deze subsidies regelt, werd vandaag gepubliceerd. Ook zullen de lokale politiezones vandaag een brief ontvangen waarin de context en voorwaarden van dit KB in detail worden gekaderd.

Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden: “We hebben een aantal voorwaarden vooropgesteld, waarmee we de projecten in een duidelijke richting willen duwen. We zijn immers op zoek naar innoverende voorstellen die rechtstreeks impact hebben op mensen die moeite ondervinden om met hun politie in contact te treden. Tegelijk willen we de garantie inbouwen dat de gekozen projecten na afloop blijvend worden ingebed in de werking van de politiezones. Daarnaast willen we met deze projectoproep ook de samenwerking tussen de verschillende politiezones, maar ook met andere veiligheidsberoepen en partnerdiensten stimuleren. Ik weet dat ik kan rekenen op het enthousiasme van onze lokale politiezones. Hopelijk vertaalt zich dit in veel vernieuwende ideeën!”